چه انتظارى از شاهزاده رضا پهلوى داريد؟ توجه: دوستان براى انجام مباحث فقط پيرامون موضوع برنامه نظرتان را بگذاريد. غير از اين نظرتان حذف خواهد شد

*

تعداد نظرات: 160

 1. Mahindokht Nekooeghbalnik.
  Mar 05, 2015 @ 20:51:06

  Ma hastim man kamelan ba schahrzade movafegham .be omide Azady Iran aziz.

  نظر شما چیست؟

 2. داریوش
  Mar 05, 2015 @ 20:47:17

  قاطع باشند . چند تنی از همراهان ایشان نشان داده اند که هنوز نمی دانند وظیفه امروزی آنان در غالب یک حزب تعریف می شود ، که اگر بخواهد به میل این و آن تغیر کند ، جز تزلزل و سستی و نوشتار هایی که قبلأ دیده ایم ، نتیجه دلخواه را به بار نخواهد آورد .

  نظر شما چیست؟

چه انتظارى از شاهزاده رضا پهلوى داريد؟ توجه: دوستان براى انجام مباحث فقط پيرامون موضوع برنامه نظرتان را بگذاريد. غير از اين نظرتان حذف خواهد شد

*